คำแนะนำ สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานระบบเรียกดูใบเสร็จผ่าน Website  
  1. คลิกที่เมนู => ลงทะเบียนสมัครใช้ Web Online เพื่อขอรับรหัสผ่าน  
  2. ท่านจะได้รับรหัสผ่านทาง E-mail เพื่อเข้าสู่ระบบ และเริ่มใช้ระบบบริการสอบถามภายใน 5 วันทำการ